ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

Με την Απολύμανση επιτυγχάνουμε δραστική μείωση των νοσογόνων ή παθογόνων μικροοργανισμών οι οποίοι μολύνουν επιφάνειες και εξοπλισμό και απειλούν την υγεία του ανθρώπου.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

Με τον όρο απολύμανση εννόουμε τηναπομάκρυνση, αδρανοποίηση ή καταστροφή επιβλαβών παθογόνων μικροοργανισμών( ιοί, βακτήρια, μύκητες ) από χώρους, επιφάνειες ή αντικείμενα με την χρήση Φυσικών, Χημικών ή άλλων μέσων. 

ΗΑπολύμανσηείναι απαραίτητη για την διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής και την μείωση του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών τόσο σε χώρους αυξημένης συνάθροισης όπως σχολεία, παιδικοί σταθμοί, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, μέσα μεταφοράς, κ.α. όσο και σε χώρους εστίασης, χώρους παραγωγής / επεξεργασίας/ τυποποίησης τροφίμων, κ.α. 
 
ΗΑπολύμανσηπραγματοποιείται, αφού πρώτα έχει προηγηθεί σχολαστική καθαριότητα, με την χρήση ψεκαστικών μέσων (ψεκαστήρων ή εκνεφωτών) για την καλύτερη εξάπλωση του απολυμαντικού μέσου. 

Για την εφαρμογή της απολύμανσης τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ . 

Κυρά Βρύση Κορινθίας

info@cpapolimantiki.gr

Ζητήστε Ραντεβού

Η έδρα της εταιρείας είναι στην Κυρά Βρύση Κορινθίας και είναι στελεχωμένη από έμπειρους γεωπόνους με συνεχή ενημέρωση πάνω στις νέες τεχνικές και εξελίξεις πάνω στους τομείς της απεντόμωσης, απολύμανσης και μυοκτονίας.