ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ

Η απώθηση πτηνών κρίνεται απαραίτητη μιας και τα πτηνά μπορεί να προκαλέσουν αρκετά προβλήματα δημόσιας υγείας καθώς τα περιττώματα τους αποτελούν εστίες μόλυνσής.

ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ

Προκαλούν επίσης σημαντικές ζημίες σε επιφάνειες μαρμάρινες, μεταλλικές, περβάζια, μπαλκόνια, στέγες εξαιτίας της διάβρωσης που προκαλείται από τα περιττώματα τους. 

Η πιο συχνή περίπτωση απομάκρυνσης πτηνών αφορά την απομάκρυνση περιστεριών από το μπαλκόνια, στέγες κ.α. Τα περιστέρια, κυρίως στις πόλεις, αποτελούν το πιο διαδεδομένο είδος πτηνού το οποίο πολλαπλασιάζεται διαρκώς.  

 

Κυρά Βρύση Κορινθίας

info@cpapolimantiki.gr

Ζητήστε Ραντεβού

Η έδρα της εταιρείας είναι στην Κυράς Βρύση Κορινθίας και είναι στελεχωμένη από έμπειρους γεωπόνους και χημικούς με συνεχή ενημέρωση πάνω στις νέες τεχνικές και εξελίξεις πάνω στους τομείς της απεντόμωσης, απολύμανσης και μυοκτονίας.